Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Vaste premie

Per gepresteerde shift ontvangt de havenarbeider opgenomen in de pool een forfaitair bedrag. Gelieve contact op te nemen met Cewez vzw om het huidig bedrag te kennen.