Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Erkenningsvoorwaarden

De Aanvaardingscommissie van de havens van Zeebrugge - Brugge, Oostende en Nieuwpoort beslist wanneer een nieuwe werfreserve aangelegd wordt. Enkel dan wordt het algemeen contingent tijdelijk open verklaard en kunnen kandidaturen ingediend worden. Momenteel is het contingent open en kunnen nieuwe kandidaturen ingediend worden.

Om erkend te worden als havenarbeider opgenomen in de pool moeten de kandidaten, conform het K.B. dat de erkenning regelt, aan volgende voorwaarden voldoen:

  • van goed gedrag en zeden zijn
  • door de geneeskundige dienst medisch geschikt verklaard zijn voor havenarbeid
  • geslaagd zijn in psychotechnische proeven en de fysische test
  • minimum 18 jaar zijn
  • voldoende professionele taalkennis bezitten om alle bevelen en onderrichtingen in verband met het uit te voeren werk te kunnen verstaan
  • de voorbereidingslessen tot veilig werken en tot het verwerven van vakbekwaamheid hebben gevolgd gedurende 3 weken en geslaagd zijn voor de eindproef
  • de laatste 5 jaar niet het voorwerp zijn geweest van een maatregel van intrekking van erkenning van havenarbeider - het betreft hier een intrekking in hetzelfde havengebied als dat waarvoor de erkenning als havenarbeider wordt gevraagd

De Aanvaardingscommissie kan naast deze voorwaarden nog bijkomende selectiecriteria vastleggen waaraan de kandidaten moeten voldoen.

De contactpersoon bij Cewez vzw m.b.t. erkenning van havenarbeiders opgenomen in de pool is Grace Lowyck, tel. 050/ 60.32.68, glowyck@cewez.be.

Link demotest

Via onderstaande link kunnen kandidaat-havenarbeiders zich voorbereiden op de testen die ze moeten afleggen.

https://tascnet.be/tlogin?token=a6e4fe74ca19d814290b2e0af3662d72