Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Havenarbeider > Tewerkstelling - Nieuwsbrief > Havenarbeiders van de pool

Havenarbeiders van de pool

Havenarbeiders opgenomen in de pool zijn erkend voor het verrichten van havenarbeid in de havens van Zeebrugge - Brugge, Oostende en Nieuwpoort.

Havenarbeiders opgenomen in de pool zijn opgedeeld in havenarbeiders op time-table of havenarbeiders aan de losse pool . In beide groepen zijn er rang A, rang B, foreman of ceelbaas .

Havenarbeiders op time-table

Dit zijn havenarbeiders die op een doorbestellijst staan waarbij dat bedrijf een weekgemiddelde garandeert van minimum 4 taken (RSZ-dagen).

Betrokkenen worden op de hoogte gebracht wanneer zij tewerkgesteld worden volgens de afspraken binnen dat bedrijf (vb. doorbestellingslijsten in de refter, opbellen).

Betrokkenen zonder tewerkstelling en zonder inactiviteitsdag, dienen zich die werkdag te wenden tot het aanwervingslokaal van de VDAB waar werkloosheid geregistreerd wordt. Dit is in de Lanceloot Blondeellaan 2 te Zeebrugge tussen 08u45 en 11u30 (eventueel ook tussen 13u30 en 16u indien betrokkene op fax/mail staat van het bedrijf gericht aan de VDAB).

Ceelbazen en foremannen, met uitzondering van occasionele foremannen en foremannen in opleiding, worden op dezelfde manier tewerkgesteld en kunnen op dezelfde ogenblikken naar het aanwervingslokaal van de VDAB zoals time-tables.

Havenarbeiders op losse pool

Alle overige havenarbeiders opgenomen in de pool die niet op een time-table staan bij een bepaald bedrijf behoren tot de losse pool.

Havenarbeiders van de losse pool worden aangeworven via de aanwerving via het platform MyJob om 12u15 of doorbesteld voor een aansluitende taak.