Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Vaste premie

Per gepresteerde shift ontvangen vaklui een forfaitair bedrag. Gelieve contact op te nemen met Cewez vzw om het huidig bedrag te kennen.