Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Havenarbeider > Werkkledij > Havenarbeiders van de pool

Havenarbeiders van de pool

Elke havenarbeider opgenomen in de pool ontvangt bij erkenning een basispakket aan werkkledij. Betrokkene dient steeds in het bezit te zijn van dit volledige pakket. Een gedeelte van dit pakket, zijnde het minimumpakket dient betrokkene bij zich te hebben op het ogenblik dat hij zich aanbiedt op het werk of op de aanwerving. Naast het basispakket kan elke havenarbeider facultatief aanvullende werkkledij aanschaffen.

Werkkledij kan vervangen of bekomen worden d.m.v. een puntensysteem. Per gewerkte shift verwerft men kledijpunten en kledij kan verkregen worden met punten. Jaarlijks worden de punten aangepast conform de kostprijs van de PBM (Persoonlijke beschermingsmiddelen). In de rubriek kledijpunten wordt per artikel het aantal punten weergegeven. Het aantal punten waarover iemand beschikt kan geraadpleegd worden bij Cewez vzw, op de loonstrook of op het consultatiepunt bij de VDAB.

De afgehaalde kledij is enkel voor persoonlijk gebruik en mag op geen enkel ogenblik verkocht worden aan derden (artikel 39 codex).