Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

2019

Mei 2019 - nummer 4

  • Verkiezingen 26 mei 2019
  • Brugdag 31 mei 2019
  • Procedure ziektemeldingen bij ziekte en ongeval buiten het werk
  • Niet recurrente resultaatsgebonden premie
  • Zomeractie 2 gratis fluo t-shirts
  • Albatros veiligheidsschoenen
  • Cewez kledij enkel voor eigen gebruik!
  • Correct dragen van werkkledij
  • Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk