Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

2019

Mei 2019 - nummer 4

 • Verkiezingen 26 mei 2019
 • Brugdag 31 mei 2019
 • Procedure ziektemeldingen bij ziekte en ongeval buiten het werk
 • Niet recurrente resultaatsgebonden premie
 • Zomeractie 2 gratis fluo t-shirts
 • Albatros veiligheidsschoenen
 • Cewez kledij enkel voor eigen gebruik!
 • Correct dragen van werkkledij
 • Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Oktober 2019 - nummer 5

 • Wintertijd
 • Winteroveralls zijn beschikbaar
 • Stappenplan ziekte
 • Tips voor het vermijden van blanco's.

December 2019 - nummer 6

 • Openingsuren VDAB en Cewez eindejaar
 • Openstaand verlof en werkloosheid in de maand december
 • Herverdelingsdagen
 • Prestatieboeken 2020
 • Verlof voor dwingende, familiale redenen