Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Leden

De leden van Cewez vzw zijn werkgevers die havenarbeiders (algemeen contingent en/of aanvullend contingent) en vaklui tewerkstellen in de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort.

Al naargelang bepaalde voorwaarden is een bedrijf een effectief lid of een toegetreden lid. De Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van Cewez vzw zijn bevoegd het lidmaatschap te aanvaarden en de hoedanigheid te bepalen.