Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Premie gekoppeld aan veiligheidsdoelstellingen

Premie gekoppeld aan veiligheidsdoelstellingen

Samen voor een veilige haven

Ook dit jaar bundelen we de krachten om het werk veiliger te maken. Jouw inzet voor een veilige werkplek wordt beloond met een bijhorende premie tot 150 euro (voor havenarbeiders en vaklui) of 105 euro (voor logistieke medewerkers)!

De arbeidsveiligheid in onze haven zetten wij op de eerste plaats, jij toch ook?

 

Haal samen met jouw collega's de drie doelen:

1️⃣ Draag de juiste veiligheidskledij:

Minstens 92,5% van de havenarbeiders, logistieke medewerkers en vaklui draagt op zijn of haar werkpost de juiste veiligheidsuitrusting (er worden verschillende steekproeven uitgevoerd op verschillende werkplaatsen)

2️⃣ Let op voor struikelen, uitglijden of vallen:

Minstens 80% van de havenarbeiders, logistieke medewerkers en vaklui heeft aandacht voor het risico en vermijdt ongevallen door struikelen, uitglijden of vallen (er worden verschillende steekproeven uitgevoerd op verschillende werkplaatsen)

3️⃣ Minder arbeidsongevallen:

Het aantal arbeidsongevallen in de havens laten dalen met meer dan 10% (meting aan de hand van de totale frequentiegraad)

Indien alle doelstellingen zijn bereikt op 30 september, worden de verdiende premies uitbetaald in december.

Toon je engagement en maak de veiligheid in de haven een topprioriteit, elke dag trouwens!

 

Raadpleeg de folder hieronder voor meer informatie: