Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Werkloosheid en bestaanszekerheid mei 2019

Werkloosheid en bestaanszekerheid mei 2019

De lonen worden uitbetaald door Cewez vzw de 3e werkdag na de loonperiode. Loonperiodes zijn van de eerste van de maand tot en met de 15e kalenderdag van de maand en van de 16e kalenderdag tot einde van de maand.

De werkloosheid en bestaanszekerheid voor de VA’s worden aangeboden de eerste kalenderdag na de maand. De werkloosheid en bestaanszekerheid voor de overige havenarbeiders worden aangeboden de 3e werkdag na de maand. De verdere verwerking en uitbetaling van de werkloosheid gebeurt door de RVA en bestaanszekerheid door de uitbetalingsinstellingen.

Voor mei 2019 werd de werkloosheid en bestaanszekerheid voor de niet-VA’ers uitzonderlijk een dag later aangeboden, waarvoor onze excuses.

Gezien maandag 10 juni 2019 een feestdag is en banken gesloten zijn, is het mogelijk dat deze betaling pas dinsdag 11 juni 2019 op uw rekening zichtbaar is.