Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Afspraken omtrent de coronavaccinatie

Afspraken omtrent de coronavaccinatie

De wet bepaalt dat er recht is op afwezigheid van het werk gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie ter bescherming tegen het coronavirus Covid-19.
In samenspraak met werkgevers en vakbonden is de volgende regeling uitgewerkt.

Voor havenarbeiders op time-table:
Van zodra je een uitnodiging krijgt van het vaccinatiecentrum moet je onmiddellijk de firma op de hoogte brengen van de dag en het tijdstip. Je spreekt af met het bedrijf. Indien je naar het vaccinatiecentrum gaat tijdens de shift, wordt het shiftloon doorbetaald. In het geval dat een aanpassing van het werkschema niet mogelijk is, kan door de firma een halve MO-stempel  doorgegeven worden aan Cewez.

Voor havenarbeiders van de losse pool:
Van zodra je een uitnodiging krijgt van het vaccinatiecentrum moet je onmiddellijk Cewez op de hoogte brengen van de dag en het tijdstip. Dit kan per mail of op vertoon van de uitnodiging aan de balie. In geval van vaccinatie tijdens de shift, dan wordt het shiftloon doorbetaald. In het geval er die dag geen shift kan worden gepresteerd, dan krijg je voor die dag een halve MO-stempel, aangevuld met een halve werkloosheidstempel.

De halve MO-stempel wordt zowel voor havenarbeiders op time-table als voor havenarbeiders van de losse pool door Cewez in het prestatieboek gezet na de verloning.
Deze regeling gaat in met terugwerkende kracht. Indien u eerder al een uitnodiging hebt gekregen en denkt in aanmerking te komen voor een halve MO-stempel, gelieve dan langs te komen bij Cewez.
Een halve MO-stempel kan in geen geval gecombineerd worden met een volle shift.
Wanneer je bijwerkingen zou hebben als gevolg van de vaccinatie, dan geldt de regeling ziekte.