Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > MyCewez

MyCewez

De webtoepassing 'MyCewez' is een feit. MyCewez is een webtoepassing waarmee u toegang krijgt tot uw persoonlijke gegevens. Personalia, verlof, kledijpunten, tijdsregistratie, lonen, bestaanszekerheid, loonstroken zult u kunnen raadplegen en afdrukken.

In de toekomst zal MyCewez stelselmatig uitgebreid worden met extra functionaliteiten die het leven van de havenarbeiders en de bedrijven zullen vergemakkelijken.

U krijgt een brief om langs te komen voor éénmalige activatie.

Hier de link naar MyCewez. Deze is best te openen via Google Chrome, Safari of Firefox.