Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Heropening balie 25/05/2020

Heropening balie 25/05/2020

Vanaf 25/05/2020 gaat de balie van Cewez opnieuw open. We hebben de voorbije weken hard gewerkt om dit op een veilige manier te kunnen organiseren en vragen uw medewerking om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen.
Cewez zal alleen toegankelijk zijn via de ingang ter hoogte van de voetgangersbrug. De deur die uitgeeft op de achterkant/tuin van het gebouw blijft gesloten. De gang werd opgedeeld in twee wandelrichtingen (IN/UIT) en er werden markeringen op de grond aangebracht om een veilige afstand van 1,5 meter te bewaren. Niet alleen aan de inkom, maar ook aan het loket staat ontsmettende gel die u kunt gebruiken om uw handen te ontsmetten.
Er zijn 2 loketten beschikbaar, afgeschermd met een glazen wand, met mogelijkheid om prestatieboek en/of kledij onderdoor te schuiven. Mogen we vragen om in de gang te blijven wachten totdat één van de loketten vrij is. Pas nadat de havenarbeider vóór u de balie heeft verlaten, mag u binnenkomen. Ziet u dat de wachtrij in de gang te lang is, keer dan op een later tijdstip terug. Op die manier kan de social distancing maximaal gerespecteerd worden. 
De afspraken omtrent melding van ziekte en bezorgen van het medisch attest (per mail) blijven van toepassing. Er wordt gevraagd om thuis te blijven als je ziek bent maar indien je het attest toch wil afgeven op Cewez, dan moet dit nog steeds in de daartoe bestemde brievenbus (vooraan in de gang).
Afstempelingen door Cewez (BV, HV, AV, FV/GA,…) gebeuren vanaf de datum van heropening. We zetten geen stempels met terugwerkende kracht. Heeft u verlof opgenomen in maart, april of mei (vóór 25/05), dan wordt dit wel achteraan in het prestatieboek ingeschreven, maar zullen er geen stempels op het strookje in het prestatieboek gezet worden. Idem voor ziekte, arbeidsongeval of andere dagen (KV, EDV,…) die hebben plaatsgevonden vóór 25/05.
De kledijafhaling gebeurt vanaf 25/05/2020 opnieuw aan de balie. Telefonische reservatie of bestelling van kledij per mail is niet langer mogelijk.
In een latere fase zullen we ook terug opstarten met het koppelen van een app aan uw werkboeknummer zodat u kunt inloggen op de webtoepassing MyCewez. U zal hiervan per brief verwittigd worden.