Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Tijdskrediet zonder motief

Met ingang van 01/01/2015 geldt dat voor alle eerste aanvragen, het tijdskrediet zonder motief enkel nog mogelijk is zonder uitkeringen en zonder gelijkstelling voor het pensioen.

De toekenningsvoorwaarden en duurtijd per periode blijven ongewijzigd.

Toekenningsvoorwaarden:

  • minstens 5 jaar beroepsverleden als loontrekkende, waarvan minimum 2 jaar erkenning als havenarbeider algemeen contingent of anci├źnniteit bij die werkgever als havenarbeider aanvullend contingent of vaklui
  • ongeacht de leeftijd
  • maximum 12 maanden voltijds equivalent

duurtijd per periode:

  • voltijds: min. 3 maanden, max. 12 maanden of
  • halftijds: min. 3 maanden, max. 24 maanden of
  • deeltijds: min. 6 maanden, max. 60 maanden of
  • combinatie van bovenstaande stelsels van tijdskrediet tot een voltijds equivalent van 12 maanden, waarbij 1 maand voltijds gelijk staat aan 2 maanden halftijds of 5 maanden deeltijds

Aanvraagprocedure:

Volgende documenten dienen te worden binnengebracht:

  • attest tijdskrediet in te vullen door de RVA om te bewijzen dat er nog recht is op tijdskrediet
  • aanvraagformulier in te vullen door de havenarbeider en ondertekend door het bedrijf

Van zodra de aanvraag goedgekeurd is door de Administratieve Commissie, ontvangt betrokkene een kopie van het aanvraagformulier. Cewez vzw bezorgt de documenten aan de betrokken diensten.