Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Eretekens van de arbeid

Eretekens van de arbeid

BERICHT I.V.M. DE UITREIKING VAN ERETEKENS VAN DE ARBEID

Cewez heeft alle nodige beroepsloopbaanattesten voor de betrokken havenarbeiders ontvangen.

BELANGRIJK VOOR HAVENARBEIDERS MET EEN BEROEPSVERLEDEN ALS ZELFSTANDIGE/MILITAIR:
Cewez heeft hieromtrent geen enkele info ontvangen.
Indien u een beroepsverleden hebt als zelfstandige of militair, gelieve deze info voor 30/11/2018 over te maken aan Cewez.
Deze info kan opgevraagd worden bij de Rijksdienst voor Pensioenen:
Tijdens de kantooruren bereikbaar op het gratis nummer 1765
Adres: Zuidertoren, 1060 Brussel
Website: www.onprvp.fgov.be

VOOR MEER INFO: www.cewez.be of aan de balie