Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Attest van tewerkstelling

Attest van tewerkstelling

In het kader van de dringende maatregelen, opgelegd door de regering, om de verspreiding van het coronavirus covid-19 te beperken, werd een attest van tewerkstelling opgemaakt waaruit moet blijken dat u tewerkgesteld bent in de haven van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort en dat u zich verplaatst in het kader van woon-werkverkeer.

We vragen om dit document te downloaden of uit te printen zodat u dit – samen met uw alfapass – kunt voorleggen aan de bevoegde diensten.

Dit attest is enkel bedoeld voor de havenarbeiders.
Logistieke werknemers met veiligheidscertificaat en vaklui moeten dit attest opvragen bij de firma waar ze tewerkgesteld zijn.
Arbeiders die niet onder één van bovenstaande categorieën vallen (vb. HA/GHA zonder alfapass) of arbeiders die uit Nederland komen kunnen een gepersonaliseerd attest opvragen via info@cewez.be.