Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Mailing elektronische uitwisseling van werkloosheidsgegevens

Mailing elektronische uitwisseling van werkloosheidsgegevens

Naar aanleiding van de mailing die recentelijk werd verstuurd door de vakbond i.v.m. de elektronische uitwisseling van werkloosheidsgegevens vanaf mei 2018 willen wij graag onderstaande punten nogmaals verduidelijken:

  1. De stempels zullen verder afgestempeld worden in het prestatieboek door Cewez, de werkgevers en de VDAB. De huidige procedure zoals die voorzien is in de Codex verandert dus niet!
  2. De strookjes moeten niet meer ingediend worden, maar worden door de havenarbeider zelf bijgehouden ter controle.
  3. De huidige aanwervingsprocedure zoals voorzien in de Codex blijft behouden.