Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Voorwaarden

Logistieke werknemers met een veiligheidscertificaat moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

  • van goed gedrag en zeden zijn
  • door de geneeskundige dienst medisch geschikt verklaard zijn voor havenarbeid
  • minimum 18 jaar zijn
  • de voorbereidingslessen tot veilig werken en tot het verwerven van vakbekwaamheid te hebben gevolgd gedurende 3 dagen en geslaagd zijn voor de eindproef
  • de laatste 5 jaar niet het voorwerp zijn geweest van een maatregel van intrekking van erkenning van havenarbeider aanvullend contingent wegens:
  1. ernstige tekortkoming waardoor verdere professionele samenwerking tussen hemzelf en het betrokken havenbedrijf in zijn geheel onmiddellijk en volledig onmogelijk wordt
  2. weigering om documenten voor te leggen waartoe de administratieve commissie heeft verzocht