Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Aanwervingsprocedure

De aanwervingsprocedure gebeurt volgens de aanwervingsprocedure uitgewerkt in de Codex.

Aanwerving vanaf 08u45

Havenarbeiders op time-table, ceelbazen en foremannen, met uitzondering van occasionele foremannen dienen aanwezig te zijn bij de VDAB tussen 8u45 en 11u30. De VDAB stempelt het prestatieboek af en registreert de werkloosheid met de alfapass.

Tussen 13u30 en 16u mogen enkel diegenen aanwezig zijn die hiervoor toelating hadden van het betrokken bedrijf en de VDAB hiervan een mail of fax had ontvangen vóór 13.30u.

Aanwerving om 13u

Losse pool havenarbeiders dienen aanwezig te zijn vóór 13u en zijn verplicht zich te registreren met hun alfapass bij het binnenkomen.

Om 13u verschijnt het werkaanbod op informatieborden waarop het volledige verloop van de aanwerving gevolgd kan worden.

Aanwervers die deelnemen aan de aanwerving staan op het podium waartoe de havenarbeiders zich kunnen richten om aangeworven te worden. De aanwervers beschikken over aanwervingstoestellen met alle noodzakelijke informatie over de aanwezige havenarbeiders. Evenzo kunnen zij het volledige verloop van de aanwerving volgen.

Het principe van de vrije aanwerving wordt gehanteerd. Indien tijdens de vrije aanwervingstijd niet is voldaan aan het werkaanbod, dan gaat de aangestelde van de VDAB over tot de ambtshalve aanduiding van de havenarbeiders.

De VDAB stempelt, indien van toepassing, het prestatieboek af en registreert de werkloosheid met de alfapass.

De details van de volledige aanwervingsprocedure zijn terug te vinden in artikels 17 t.e.m. 25 van de Codex.