Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Aanwervingslokaal

De aanwerving van havenarbeiders opgenomen in de pool gebeurt in het officieel aanwervingslokaal van de VDAB, gelegen in de Lanceloot Blondeellaan 2 te Zeebrugge. Vanop de parking wordt het aanwervingslokaal duidelijk aangeduid.

De havenarbeiders die deelnemen aan de aanwerving van 13u dienen zich te registreren. Dit kan aan één van de twee inkomtoestellen.

Aan het loket zal een VDAB-beambte de werkloosheid toekennen met behulp van de alfapass.

De VDAB-beambte stuurt de aanwerving met behulp van de aanwervings- en werkloosheidstoepassing die gelinkt is met de database van Cewez vzw.

Op de infozuil vindt de havenarbeider allerlei brochures (vb. Cewez-info, contactpersonen melding ziekte) en veiligheidsaffiches.

Op het podium werven aanwervers havenarbeiders aan met behulp van de aanwervingstoestellen en de alfapass.

Het informatiebord visualiseert het werkaanbod van de aanwerving van die dag. Dit is een dynamisch bord dat mee evolueert met de aanwerving. Van zodra iemand aangeworven wordt, mindert het aantal shiften die openstaand zijn.

Op het consultatiepunt kunnen havenarbeiders hun eigen gegevens bij Cewez vzw raadplegen, met name het verlofsaldo, verlofdagen, kledijpunten, personalia, functies, vrijstellingen, blanco’s. Dit toestel is te bedienen na het inlezen van de alfapass en na het inscannen van de linkerhand. De gewenste rubrieken kunnen op een eenvoudige wijze aangeklikt worden op het scherm zelf. Respecteer hierbij elkaars privacy.

Op het consultatiepunt kan de Cewez-website geconsulteerd worden. Dit toestel is te bedienen met het toetsenbord.