Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Regeling herverdelingsdagen

Regeling herverdelingsdagen

Herinnering aan de regeling van de herverdelingsdagen:

  • Alle herverdelingsdagen die vervallen IN 2017 EN 2018 kunnen opgenomen worden tot EIND 2018 - indien dan niet opgenomen worden deze herverdelingsdagen uitbetaald.
  • VANAF 01/01/2019: toepassing Codex.
    Herverdelingsdagen zijn 12 maanden geldig vanaf de dag van toekenning, indien niet tijdig opgenomen worden deze uitbetaald.

De termijn wordt steeds verlengd met het aantal dagen ongeschiktheid wegens ziekte of arbeidsongeval.