Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Eretekens van de arbeid

Eretekens van de arbeid

BERICHT I.V.M. DE UITREIKING VAN ERETEKENS VAN DE ARBEID

Er zal een derde plechtigheid van de uitreiking van eretekens van de arbeid plaatsvinden in maart 2022.
Cewez heeft voor een groep havenarbeiders, via hun uitbetalingsinstelling, een beroepsloopbaanattest opgevraagd. Dit zal rechtstreeks opgestuurd worden naar het thuisadres van de havenarbeider. Gelieve dit attest zo snel mogelijk aan Cewez te bezorgen, dit ten laatste op 30 april 2021.


WAT MOET U DOEN INDIEN U GEEN ATTEST HEBT ONTVANGEN?

Indien u een beroepsverleden hebt van meer dan 25 jaar kan u zelf een dergelijk document aanvragen bij de Federale pensioendienst (tijdens de kantooruren op het gratis nummer 1765/ Federale pensioendienst -Zuidertoren-1060 Brussel https://www.sfpd.fgov.be/nl). U bezorgt hiervan een kopie aan Cewez voor 30 april 2021.


BELANGRIJK VOOR HAVENARBEIDERS MET EEN BEROEPSVERLEDEN ALS ZELFSTANDIGE/MILITAIR

Cewez heeft hieromtrent geen enkele info ontvangen.
Indien u een beroepsverleden hebt als zelfstandige of militair gelieve deze info voor 30 april 2021 over te maken aan Cewez. Deze info kan ook opgevraagd worden via de gratis pensioenlijn 1765.


WIE KAN EEN ERETEKEN VAN DE ARBEID VERWERVEN?

Havenarbeiders rang A met een beroepsverleden van minstens 25 jaar waarvan de erkenning op het ogenblik van de aanvraag niet geschorst is.


WELKE ERETEKENS KUNNEN AANGEVRAAGD WORDEN?

Ereteken tweede klasse (25 jaar), Ereteken eerste klasse (30 jaar), Gouden medaille (35 jaar), Gouden palm (45 jaar-40 jaar bij pensionering)


VOOR MEER INFO : www.cewez.be, aan de balie of 050/55.90.66