Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

2012

December 2012 - nummer 43

 • Havenexpert
 • Winteroveralls op bestelling 
 • Uitbetaling eindejaarspremie
 • Toegang aanwervingslokaal
 • Verplichte registratie met alfapass op de aanwerving
 • Brugdagen in december
 • Feestdagen en vervangende feestdagen in 2013
INFONR43.pdf [280 KB]

Oktober 2012 - nummer 42

 • Werk- en beschermkledij
 • Registreren van de alfapass
 • Betaald educatief verlof
 • Facturen m.b.t. arbeidsongevallen
 • Verzekering voor lichamelijke ongevallen
 • Misbruiken aan de aanwerving
 • Afwezigheid cursisten tijdens opleiding
INFONR42.pdf [261 KB]

Juni 2012 - nummer 41

 • Rode afstempelingen
 • Procedure medische controle
 • Werkbroeken/bretelbroeken zonder knielappen
 • Brievenbus Cewez
 • Consultaties in het kader van arbeidsongeval
 • Afstempeling prestatieboek
INFONR41.pdf [228 KB]

Januari 2012 - nummer 40

 • Werk- en beschermkledij
 • Puntensysteem kledij
 • Cursus nijverheidshelper
 • Vrijstelling pinnen steken
 • KB 225
 • Feestdagen in 2012
 • Brugdagen in 2012: Cewez = gesloten
INFONR40.pdf [215 KB]