Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

2013

December 2013 - nummer 45 bis

 • Betaald verlof - saldo
 • Medisch onderzoek - arbeidsgeneesheer
 • Hospitalisatieverzekering
 • Verlofaanvragen snipperdagen
 • Winteroveralls op bestelling
 • Taken in de voeding
 • Vrijstellingen
 • Groepsverzekering
 • Halftijds/deeltijds tijdskrediet
 • Uitreiking van eretekens van de arbeid
 • Feestdagen en vervangende feestdagen 2014
 • Brugdagen 2014
INFONR45 bis.pdf [189 KB]

Oktober 2013 - nummer 45

 • Betaald verlof - saldo
 • Werk- en beschermkledij
 • Medisch onderzoek
 • Verlofaanvragen snipperdagen
 • Havenexpert
 • Brugdag 2013
 • Beroeps- en beschermkledij
 • Vertrouwenspersonen
 • Niet recurrente premie
INFONR45.pdf [166 KB]

Juni 2013 - nummer 44

 • Herverdelingsdagen - saldo
 • Persoonlijke gegevens
 • Medische vrijstellingen
 • Verlofaanvragen snipperdagen
 • Havenexpert
 • Brugdag 2013
 • Beroeps- en beschermklediij
 • Vertrouwenspersonen
 • Niet-recurrente premie 2013
INFONR44.pdf [168 KB]