Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

High en Heavy lashing

Havenarbeiders van de losse pool kunnen, indien ze aan de onderstaande voorwaarden voldoen,
maximaal 2 opleidingen op jaarbasis volgen.

- Losse pool;
- Geen medische vrijstelling hebben voor dat bepaald werk;

De opleiding high & heavylashing wordt op regelmatige basis georganiseerd, rekening houdend met de planning van het opleidingscentrum.